MŮJ TÝDEN (nejen) V PRYSKU NA KRAJI a s Vesnicí roku XVIII

MŮJ TÝDEN (nejen) NA KRAJI A V PRYSKU a s Vesnicí roku XVIII.

Vlivem tropických veder téměř zcela vyhlazená šedá kůra mozková není sice ideálním pracovním nástrojem, ale snad se Vám i přesto podaří shrnutí mého uplynulého týdne přečíst až do konce.

PONDĚLÍ

Stává se nepsaným pravidlem, že zřejmě vlivem stařeckého syndromu brzkého vstávání dojíždím do Liberce již po šesté hodině ranní. Stihnu tak sice bez problémů všechnu přípravu na aktuální pracovní den, ale jsem díky tomu zároveň obohacen o nevšední zážitky. Kromě každodenního zhlédnutí usmívající se tváře paní uklízečky, také například velmi často hledám telefonní přístroj.Většinou telefon,kterým souběžně s pátráním zrovna telefonuji. Leckdy při pátrání zvládnu s mobilem na uchu i čtyřpatrový výklus do garáží a zpět do kanceláře, kde se teprve rozpomenu, že se telefonní přístroj stále nachází mezi mým ramenem, levým uchem a stále do něj hovořím.

Ale od chaosu zpět k důležitým záležitostem. Pondělní sezení s panem hejtmanem Půtou je pro nás oba startem pro myšlenkové pracovní procesy. Rozběh bývá vzhledem k nedostatku času velmi rychlý a i tentokrát jsme stihli probrat nejen odložené rekonstrukce silnic, financování autobusové dopravy a veřejné zakázky, ale také aktuální politickou situaci v České republice.

Příjemně naladěn jsem následně v rychlém sledu absolvoval sérii porad, kterou zahájil odbor investic a oddělení veřejných zakázek se souhrnem informací z výstavby Podnikatelského inkubátoru, parkovacího domu, autobusového terminálu a dalších staveb.

Porada klubu SLK pak předcházela velmi důležité mimořádné zasedání Rady Libereckého kraje. Novelizace Směrnice Rady k zadávání veřejných zakázek je dokument, na jehož tvorbě jsem se přímo podílel a některé změny jsem inicioval. Byl jsem rád, že všechna opatření, která věřím, že povedou k lepší kontrole průběhu veřejných zakázek a usnadnění realizace investičních akcí jednotlivými příspěvkovými organizacemi Kraje, byla jednohlasně podpořena.

Administrace koncesního řízení stravovacího centra rozhodně není malým úkolem a jeho zadání bylo tudíž řádně prodiskutováno.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ je důsledkem stavu, který mě osobně velmi mrzí. Rozhodně ne vinou vedení Libereckého kraje tímto, pro nepodání schválitelné nabídky, dojde ke zpoždění stavby, kterou region Mimoňska velmi akutně potřebuje. V letních měsících alespoň provedeme opravy nejvíce poškozených a nebezpečných úseků a v příštím roce stavba bude zahájena. Negativní reakce občanů chápu a mrzí mě, že nemohu mít v této oblasti pozitivnější zprávy.

Na následné Poradě uvolněných radní jsme řešili sérii žádostí o záštity a finanční podporu Libereckého kraje, Integrovaný regionální operační program a z resortu dopravy termíny realizace záměru výstavby autobusového terminálu v Liberci. Nemohly chybět ani informace k letnímu provozu terasy v 17. patře budovy KÚ, kde se můžeme těšit na kavárnu s pravou brazilskou, kamerunskou a standardní směsnou kávou.

Svolaná tisková konference rozhodně neřešila příjemná témata. Z úst pana hejtmana a mé maličkosti byly poskytnuty informace o podnětu k prošetření kauz Libereckého kraje, posuzovaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k aktuálně zjištěným skutečnostem o možném ovlivňování předsedy Rafaje je tento krok zcela nezbytný. Pro dokončení obrázku o funkčnosti našich ministerstev pak pan radní Löffellman informoval o laxním přístupu Ministerstva životního prostředí ČR ve věci hnědouhelného dolu Turów.

Podstatně příjemnější událostí bylo slavnostní otevření rekonstruované komunikace Albrechtice v Jizerských horách – Smržovka. Kromě nové opěrné zdi dostala silnice i zbrusu nový povrch a při stříhání pásky zaplesalo nejen srdce pana starosty Zemana.

Následoval přejezd do Prysku, kde jsem o aktuální body rozšířil již připravený program dalšího ze zasedání zastupitelstva obce. Závěrečný účet, účetní závěrky, rozpočtová změna a jiné administrativní lahůdky naštěstí v kombinaci se stavbou pódia skalního divadla, rekonstrukcí komunikací, prodejem zmrzliny a rekonstrukcí vodovodního řadu. Se současnými zastupiteli obce je prostě radost pracovat.

Prysk je nejen skvělým místem pro život, ale také centrem destinace cestovního ruchu Lužické a Žitavské hory. Večer jsme tudíž ještě na kiosku s ředitelem destinace České Švýcarsko panem Rakem zvládli mezi přátelskou řečí podepsat smlouvu o spolupráci mezi rekreačními regiony Lužické hory (CZ), České Švýcarsko (CZ) a Hornolužická vrchovina (OberlausitzerBergland, D).

ÚTERÝ

Ráno na obci bylo na programu řešení situace ohledně parkování v okolí kiosku a požární nádrže. Absence zdravého rozumu u některých návštěvníků vede nejen k ničení trávníků a květinové výzdoby, ale především k infarktovým stavům místních občanů.

V Liběchově jsem se zúčastnil mezikrajského setkání k řešení nelehké dopravní situace v okolí Liběchova, kde kamionová doprava pomalu, ale jistě znemožňuje normální fungování celé oblasti Mělnicka. Spoluprací mezi obcemi, Kraji a státními institucemi se snad povede najít řešení.

Svižný přejezd do Liberce na setkání zastupitelského klubu SLK a zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje se obešel bez komplikací a svízelných dopravních situací a k jednání jsem zasedl právě včas.

Zřejmě ještě pod vlivem jízdy automobilem jsem se po zahájení zastupitelstva snažil připoutat k židli bezpečnostním pásem a má pantomimická vložka vehnala do očí slzy smíchu mému sousedu, tedy panu náměstku Tulpovi. Tento můj výstup nikterak neohrozil další průběh jednání a zvládl jsem projednat nejen změny rozpočtu týkající se cyklotras a centrálního depozitáře, ale i vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy, stav povrchů vozovek a podání žaloby proti rozhodnutí předsedy ÚOHS i memorandum o spolupráci Hlavního města Prahy, Libereckého a Středočeského kraje při zajištění dopravní obslužnosti.

Olympiáda dětí a mládeže byla skutečně velkolepou událostí a byl jsem rád, že se ve večerních hodinách mohu zúčastnit předávání medailí na slavnostním ceremoniálu. Oceněným vítězům jsem nepokrytě záviděl nejen jejich mládí, ale především sportovní um.

STŘEDA

Další den s hodnotící komisí soutěže Vesnice roku Libereckého kraje znamenal osm hodin prezentací celkem čtyř obcí v teplotách přesahujících možnosti mé termoregulace. Po krátké ranní poradě s právním oddělením jsme v průběhu dne navštívili obce Svijany, Vyskeř, Karlovice a Bozkov. Všechny návštěvy skvěle fungujících obcí mě opětovně utvrdily v přesvědčení, že náš venkov opravdu žije a v hlavě se mi během dne nastartovala spousta nápadů. Tuhle soutěž mám prostě rád a pomalu, ale jistě se stala mojí srdeční záležitostí.

ČTVRTEK

Mírné ochlazení a před námi obce Horní Branná, Poniklá a Zlatá Olešnice. Opět spousta dojmů a závěrečné hodnocení v Kruhu. V obci Kruh a v rámci kruhu hodnotitelské komise panovala při závěrečných debatách vzácná shoda a z konečných výsledků mám hodně dobrý pocit. Hodnocení bylo jako vždy skutečně objektivní a s partou členů komise jsem získal další skvělé zážitky. Vítězná obec Svojkov bude od 21. 8. hrdým nositelem titulu Vesnice roku Libereckého kraje a já to jejím aktivním občanům ze srdce přeji. Gusto, jeď!

PÁTEK

Centrální řízení investic a majetku příspěvkových organizací je aktuálně stěžejním tématem a po celé dopoledne jsem absolvoval sérii jednání, které snad povedou ke schválení dlouho připravovaného záměru.

Odpoledne na obci proběhlo v klidu a pohodě, i když ve stínu nesmyslného vandalského zničení jedné z našich vyhlídkových laviček.

V pátek a o následném víkendu se mi k mé radosti povedl napravit rodičovský deficit a usilovně jsem se věnoval nejen svému sedmiletému synkovi, který měl v pondělí svátek (chtěl bych se jmenovat Jan), ale také devatenáctileté dceři, jejíž středeční narozeniny jsem vzhledem ke své nepřítomnosti v Prysku, tak nějak prošvihl…. Věcné dary a noc pod širým nebem s ohněm a pečením buřtů snad alespoň malinko nehodného otce v očích jeho dětí rehabilitovaly.

SOBOTA

Od jara jsem ještě neposekal a ani jsem nesáhl na rekonstrukci svého nového bydlení, ale obecní brigáda je obecní brigáda. Ve skalním divadle jsme se zhruba dvacítkou žen a mužů odvozili tuny přebytečné zeminy, zametli listí a tak nějak celkově zvelebili areál pro náš velký divadelní festival Chrámfest, který proběhne už příští pátek a sobotu. Co naplat, že ještě neumím text naší staronové divadelní hry a udělám souboru ostudu…. Nespornou výhodu brigádního vzepjetí bylo i souběžné přestěhování piána z domu do domu, které jsem za řevu vzpírající omladiny s popruhem v ruce zorganizoval. Prostě sobota, jak má být.

NEDĚLE

Den odpočinku a konečně trocha sportu. Vyjížďka na kole spojená s tradičním defektem byla sice jen slabou, ale přesto náplastí na mou řádně zpuchřelou závodnickou duši.

Malá rodinná oslava a večer psaní těchto traktátů společně s přípravou na zítřejší pracovně jednací kolotoč.

Práce budiž pochválena!

Děkuji Vám za přečtení těchto řádků a užívejte si prázdninové slunečné pohody.

Honza Sviták


Další článek MŮJ TÝDEN (nejen) V PRYSKU A NA KRAJI XVII

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.