MŮJ TÝDEN (NEJEN) NA KRAJI 2

MŮJ TÝDEN (nejen) NA KRAJI II

Sled událostí spojených s mou prací v rámci Libereckého kraje je velmi rychlý a přináším Vám proto další shrnutí.

Zimní údržba se netýkala pouze krajských komunikací, ale i lyžařských stop na území Novoborska a dalších území kraje.

V rámci zimních aktivit byla pro mě úžasnou zprávou vysoká účast dětí na školních lyžařských závodech pořádaných Centrem sportu dětí a mládeže na Polevsku. Závodů se celkem zúčastnilo 350 ve sportovních oddílech neregistrovaných dětí ze škol Novoborska a Českolipska, což je naprosto úžasné číslo, dokládající skvělé fungování centra. Zapojení škol je sice vzhledem k přístupu některých ředitelů lehce problematické, ale výsledek spolupráce škol, polevského sportovního klubu a domu dětí a mládeže Smetanka Nový Bor stojí za to a v praxi naplňuje snahu o častější sportování dětí a mládeže. Projekt centra sportu a jeho další rozvoj se chystáme podpořit i v rámci obcí a měst.

Velmi důležité setkání proběhlo v Žitavě pod názvem „Trojzemí není konečnou stanicí“. Krásné historické město Žitava hostilo konferenci o možnostech napojení států Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť. Snaha o to, aby nebyl Liberec, jako centrum kraje, bílým místem na mapě hlavních železničních tratí s přesahem do okolních států, je stále více aktuální a musíme tento historický problém systematicky řešit.

Zúčastnil jsem se velmi inspirativní diskuze s architekty, odborníky a veřejností v děčínském kině Sněžník. Hlavním tématem byl urbanismus a architektura na území Libereckého a Ústeckého kraje. Spojující a zajímavá myšlenka krajského architekta byla posuzována z různých úhlů pohledu a nutno říci, že zkušenosti odborníků z Libereckého i Ústeckého kraje nebyly příliš pozitivní. Často chybí společná koncepce, což našim, leckdy historickým vývojem poškozeným územím, příliš neprospívá. Krokem vpřed je v Libereckém kraji fungování Komise architektů, která se zabývá posuzováním výstavby a oprav stěžejních staveb a veřejných prostranství v našem kraji.

Velmi přínosným a příjemným zážitkem byla má návštěva obce Koberovy, která hostila jednání členů mikroregionu Podkozákov. Naše setkání se samozřejmě točilo převážně okolo problematiky údržby a rekonstrukcí krajských silnic, ale probírali jsme i další témata. Kromě výborné zpětné vazby jsem získal jistotu v tom, že obce a města tíží stejné problémy napříč celým územím kraje. Domluvili jsme se společně se starostkami a starosty na možných řešeních a po skvělém guláši z místní mateřské školy jsem odjížděl z obce Koberevy pln optimismu J Starostovi a zároveň předsedovi svazku panu Kvapilovi moc děkuji za pozvání a těším se na jednání s dalšími svazky obcí.

Velkou zkušeností pro mě byla účast na tiskových konferencích jak na témata související s odborem dopravy, tak i s právě vyhlašovaným Programem obnovy venkova. Jsem moc rád, že byla do praxe uvedena moje myšlenka na intenzivnější financování svazků obcí, které hrají v rámci Libereckého kraje stále důležitější úlohu. Více jak 7 milionů korun vyčleněných na projekty svazků bude zcela určitě v území efektivně využito.

Již v prvních dnech a týdnech jsem přistoupil k řešení připomínek, stížností a dotazů z měst a obcí. Kromě častých otázek na téma železniční dopravy byl řešen i kritický stav některých komunikací. Zprávy o těchto záležitostech najdete na mém facebookovém profilu „Honza Sviták je na Kraji“.

Společně s panem hejtmanem Půtou a vedoucím oddělení dopravy panem Čápem jsme se zúčastnili 11. zasedání Asociace Krajů pro dopravu v Litomyšli. Z mého pohledu tkví největší význam tohoto setkání především v rychlém a efektivním řešení mezikrajských témat. V našem případě pak především autobusové a železniční dopravy se Středočeským, Ústeckým a Královéhradeckým krajem.

Ve sféře investic byla jedním z hlavních témat rekonstrukce budovy Severočeského muzea v Liberci. Nádherná budova se pomalu, ale jistě halí do nového hávu a návštěvníci se myslím mají na co těšit.

Jako na běžícím pásu prochází schvalovacími procesy jednotlivé fáze rekonstrukcí a oprav silnic v Libereckém kraji. Rada kraje rozhodla o zahájení dalších výběrových řízení na zhotovitele rekonstrukcí. Ty proběhnou například na silnicích mezi Doksy a Dubou, v Kunraticích u Cvikova, Roztokách u Jilemnice nebo Železném Brodě. Kraj vyhlašuje výběrové řízení i na zhotovitele severozápadního obchvatu města Zákupy. Předpokládaná hodnota zakázek dosahuje necelých 388 milionů korun. V letošním roce plánuje Liberecký kraj proinvestovat z vlastního rozpočtu minimálně 350 milionů. Včetně státních a evropských dotací jde o investice za zhruba 900 milionů korun.

Za krajské peníze se opraví silnice II/288 v Železném Brodě, silnice III/2879 v úseku Jablonec nad Nisou – Dolní Černá Studnice, silnice III/28730 a silnice II/287 Jablonec nad Nisou – Maršovice – Krásná, silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice, silnice III/26839 Kunratice u Cvikova a bývalá silnice III. třídy v ulici České mládeže, která bude následně předána statutárnímu městu Liberec.

V záplavě krajských témat nemohu zapomenout ani na obec Prysk, kde ve středu proběhne recitační soutěž mateřských a základních škol. Mám tu čest zasednout v porotě a už se těším na krásná vystoupení dětí ze širokého okolí naší obce. Naše obec přivítá i ples obce Polevsko a spolupráce „přes kopec“ tak získá nový rozměr.

Velký posun lze zaznamenat i v oblasti cestovního ruchu. Záměrem na založení samostatné destinace jsem se během společných jednání s obcemi v území Lužických hor zabýval od roku 2017. Díky výborné spolupráci a nadšení z řad obcí a organizací se podařilo v roce 2018 založit spolek DMO Lužické a Žitavské hory, jehož současný počet členů je přes 30. Patří sem obce a města Ústeckého a Libereckého kraje, např. Krásná Lípa, Varnsdorf, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a další obce DSO Tolštejn, Česká Kamenice, obce Svazku obcí Novoborska, Jablonné v Podještědí, Hrádek nad Nisou a počítáme i s přesahem do dalších koutů Libereckého kraje, například Podralska. Postupně se daří aktivně zapojovat i podnikatelský sektor do rozvoje území.

Jsem rád, že se tato myšlenka podařila prosadit i na úrovni krajské koncepce cestovního ruchu, kde jsme náš záměr projednávali s paní Květou Vinklátovou radní pro rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Velmi významná je pro nás spolupráce s destinací České Švýcarsko, s Žitavskými horami a městem Žitava.

S cestovním ruchem je spojena i problematika cyklodopravy, na jejímž rozvoji začínáme také v rámci Libereckého kraje intenzivně pracovat.

Život bohužel nepřináší jen pracovní a pozitivní zprávy. Ve věku 85 let zemřel skvělý a výjimečný člověk, kameraman Stanislav Milota. Manžel herečky Vlasty Chramostové podlehl zápalu plic v pražské nemocnici na Karlově náměstí… Pan Milota strávil v Prysku velkou část svého života a bude nám všem moc chybět.

Na shledanou v Prysku a dalších koutech Libereckého kraje. Například v Liberci :-)


Další článek MŮJ TÝDEN (nejen) NA KRAJI

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.