NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Starostové dodržují Koaliční smlouvu, krajský radní Jiří Ulvr už nebude starostou Studence

Na základě Koaliční smlouvy, která byla uzavřena po loňských krajských volbách mezi SLK, ODS a Piráty, je funkce hejtmana, náměstků a členů rady kraje neslučitelná s výkonem funkce starosty, primátora nebo uvolněného člena jakéhokoli orgánu obecní samosprávy. Jiří Ulvr, člen rady Libereckého kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, proto odstoupil k 30. červnu 2021 z funkce starosty Studence, kde působil nepřetržitě od roku 2006. Novým starostou obce se stal Mgr. Tomáš Chrtek. „Studenec je mojí srdeční záležitostí, důvěra lidí mi dala možnost podílet se na nových věcech, a právě radost z dosažení něčeho nového mi dává sílu jít stále kupředu. Moje zaujetí pro danou věc a podpora ze strany voličů, mi v r…

Dlouholetý starosta a senátor je novým členem SLK

„V roce 2018, při mé druhé kandidatuře do Senátu Parlamentu ČR jsem kandidoval za SLK a ODS. Součástí mé kandidatury byly dohody mezi vedením SLK a vedením ODS, které jsou nyní mým vstupem do SLK naplněny,“ říká ke svému vstupu do hnutí Jaroslav Zeman. I nadále zůstává členem senátního klubu ODS. Starostové ve svých řadách novou posilu vítají, zvlášť když jde o starostu s dlouholetými zkušenostmi a výbornou orientací v regionu. „Jaroslav Zeman je dlouholetým úspěšným podnikatelem a starostou Albrechtic v Jizerských horách, v Senátu vždy hájil zájmy obcí a měst a lidí, kteří žijí na venkově. Jsem rád, že se rozhodl s námi ještě více spolupracovat a vstoupil do SLK,“ okomentoval předseda SLK Martin Půta. Kdo je Jaroslav Zeman: Od roku 2006 do současnosti je starostou Albrechtic v Jizersk…

Programové prohlášení SLK, Pirátů a ODS

Představujeme vám text Programového prohlášení koalice pro volební období 2020-2024 mezi Starostové pro Liberecký kraj, Česká pirátská strana a ODS - Občanská demokratická strana, který prošel několika koly připomínkování a byl podroben také šestihodinovému nočnímu projednání mezi lídry koaličních stran. Věřím, že výsledek bude stát za to, stejně jako těch společných šest hodin nad přípravou dokumentu. Děkuji za spolupráci a rozumnou diskusi a těším se na spolupráci. Stejně jako text Koaliční smlouvy bude i Programové prohlášení projednáno na příslušných fórech koaličních stran. V příštím týdnu se proto sejde sněm Starostů pro Liberecký kraj, který bude projednávat nejenom oba dokumenty, ale také personální nominace do Rady kraje a výborů zastupitelstva. Slavnostní podpis Koaliční…

Reakce na volební stížnost

Reakce na výzvu soudu 64 A 2/2020 ze dne 13. října 2020 Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj dále jen „SLK“ kandidující ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 se tímto na výzvu soudu vyjadřuje k návrhu na neplatnost voleb, neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidátů, který podala paní Lucie Nejedlová bydlištěm Husova 82 Semily dne 13.10.2020 dále jen „navrhovatelka“. Navrhovatelka odůvodňuje svůj návrh: Zneužitím komunikačních médií ve vlastnictví kraje nebo obcí nebo ovládané právnickými osobami. K tomu jako SLK uvádíme: Veškeré mediální výstupy Libereckého kraje v době volební kampaně i před ní, byly výstupy, které se týkaly jednání a výstupů Libereckého kraje s osobami oprávněnými za Liberecký kraj vystupovat a neměly ani s předm…

MENU

Tento web používá cookies pouze pro měření návštěvnosti